Φοιτητικά

Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές

Προσωπικά

Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις

Διάφορα

Άλλα προβλήματα

 • αναβλητικότητα
 • έλλειψη κινήτρων
 • μειωμένη απόδοση
 • δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή

 • άγχος εξετάσεων
 • έλλειψη συγκέντρωσης
 • δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις
 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • μοναξιά
 • κατάθλιψη
 • άγχος

 • εξαρτήσεις
 • ειδικές ανάγκες
 • ψυχοσωματικά προβλήματα
 • διαταραχές ύπνου & διατροφής
 • θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού & ταυτότητας φύλου
 • θέματα έμφυλης βίας & ρατσισμού
Schedule an appointment