ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ.

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών/ριων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ. δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Κλείσε ραντεβού

Αιτήματα για τα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ.

Φοιτητικά

Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές

Προσωπικά

Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις

Διάφορα

Άλλα προβλήματα

Μάθετε περισσότερα

Happiness cannot be pursued; it must ensue.

Οι φοιτητές/ριες μπορούν, μετά από συνεννόηση, να έχουν συναντήσεις με ειδικό σύμβουλο σε ατομική ή ομαδική βάση ή να λάβουν μέρος στα σεμινάρια που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι συναντήσεις, ατομικές ή ομαδικές, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, διατηρώντας απόλυτα το προσωπικό απόρρητο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

To ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ. έχει έδρα τον Βόλο, όπου γίνεται η εποπτεία και ο κεντρικός συντονισμός, αλλά λειτουργεί σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, Λάρισα, Λαμία, Τρίκαλα, Καρδίτσα).

Οι εγκαταστάσεις μας

Ψυχολόγοι

O ρόλος του/της συμβούλου ψυχολόγου είναι να βοηθά τους φοιτητές/τριες να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και σε άλλους τομείς της ζωής τους

Η ομάδα μας

Συνεργαζόμενοι φορείς

  • Εργαστήριο Ψυχολογίας & Εφαρμογών στην Εκπαίδευση (ΠΤΕΑ).
  • Εργαστήριο Αναπτυξιακής & Εκπαιδευτκής Ψυχολογίας (ΠΤΔΕ)

  • ΠΜΣ – Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία (ΠΤΕΑ).

  • ΚΨΥ Βόλου: Συνεργασία για τη διεξαγωγή οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών φοιτητών/τριών που χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης.

  • ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ Βόλου: Συνεργασία για φοιτητές και φοιτήτριες με εξαρτητικές συμπεριφορές.

  • Κινητή Μονάδα Μαγνησίας για την Ψυχική Υγεία: Συνεργασία για φοιτητές και φοιτήτριες με σοβαρή ψυχοπαθολογία ή ψυχωσικά συμπτώματα.