ΒΟΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 09:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7
Κωλέττη Γ5
09:00 - 10:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ)
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5,
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
10:00 - 11:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5,
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
11:00 - 12:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5,
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
12:00 - 13:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5,
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα online
13:00 - 14:00
Κωλέττη Γ5,
Στέκα Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5,
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5,
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
14:00 - 15:00
Στέκα Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ5
Βασιλού Γ7
15:00 - 16:00
Στέκα Γ7
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ5
Βασιλού Γ7
16:00 - 17:00
Βασιλού Γ7,
Αλεξοπούλου Γ20
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Βασιλού Γ7
Βασιλού Γ7
17:00 - 18:00
Βασιλού Γ7,
Αθανασίου Γ5 απο 17:15,
Αλεξοπούλου Γ20
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
18:00 - 19:00
Βασιλού Γ7,
Αθανασίου Γ5
Αλεξοπούλου Γ20
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7
19:00 - 20:00
Αθανασίου Γ5 έως 19:30,
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7
20:00 - 21:00