ΒΟΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 09:00
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7
Κωλέττη Γ5
09:00 - 10:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ)
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5,
Μούτου Γ7
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
10:00 - 11:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5,
Μούτου Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Μούτου online
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
11:00 - 12:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5,
Μούτου Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Μούτου online
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
12:00 - 13:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Κωλέττη Γ5,
Μούτου Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5
Μούτου online
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα online
13:00 - 14:00
Κωλέττη Γ5,
Στέκα Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7,
Κωλέττη Γ5
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Κωλέττη Γ5,
Μούτου Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Κωλέττη Γ5,
Μούτου online
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Δημακουλέα Γ7,
Κωλέττη Γ5
14:00 - 15:00
Στέκα Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ5
Μούτου Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ5
Βασιλού Γ7
15:00 - 16:00
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Στέκα Γ7
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ20 (Χωρ)
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Μούτου Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Στέκα Γ5
Βασιλού Γ7
16:00 - 17:00
Βασιλού Γ7,
Μούτου online
Αλεξοπούλου Γ5
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
Αλεξοπούλου Γ20 (Χωρ),
Βασιλού Γ7
Βασιλού Γ7
17:00 - 18:00
Βασιλού Γ7,
Μούτου online
Αθανασίου Γ5 απο 17:15,
Κωλέττη Γ5
Μούτου Γ7,
Αλεξοπούλου Γ5
Βασιλού Γ7
18:00 - 19:00
Βασιλού Γ7,
Μούτου online
Αθανασίου Γ5
Κωλέττη Γ5
Μούτου Γ7
Βασιλού Γ7
19:00 - 20:00
Αθανασίου Γ5 έως 19:30,
Κωλέττη Γ5
Μούτου Γ7
Βασιλού Γ7
20:00 - 21:00
Μούτου Γ7