Γεωργιάδου Ιωάννα
Γεωργιάδου Ιωάννα
Κοινωνική Κλινική Ψυχολόγος (MSc), Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Δρ Ειδική Παιδαγωγός.

(Άρθρα – Σεμινάρια)

Βόλος

Η Συστημική Συμβουλευτική είναι μια προσέγγιση ψυχολογικής υποστήριξης που δίνει έμφαση περισσότερο στο παρόν παρά στο παρελθόν, περισσότερο στις δυνατότητα παρά στις αδυναμίες, περισσότερο στο πλαίσιο παρά στο επιμέρους. Εφαρμόζεται στη θεραπεία ζεύγους, στην οικογενειακή θεραπεία, στην ομαδική θεραπεία, στην υποστήριξη γονέων, και στην ατομική υποστήριξης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και φυσικά στη συμβουλευτική φοιτητών/φοιτητριών. Επίσης είναι αποτελεσματική και στην αντιμετώπιση σωματικών συμπτωμάτων με ψυχογενή προέλευση, των λεγόμενων ψυχοσωματικών προβλημάτων.

Η Συστημική δημιουργεί μια «θετική ψυχολογία», υπό την έννοια ότι αφυπνίζει τις δεξιότητες και την θετική αυτοεκτίμηση του πελάτη, με τις ειδικές παρεμβάσεις (ερωτήσεις, προτάσεις, αλλαγές προοπτικής) που γίνονται στη διάρκεια της συνεδρίας, με τη χρήση μεθόδων NLP, κλινικής ύπνωσης, κυκλικών ερωτήσεων, coaching). Ωστόσο η Συστημική δεν προτείνει μια αφελή θετική σκέψη, ούτε αρνείται ότι οι συνθήκες ζωής, εργασίας ή οικογενειακής συμβίωσης μπορούν να είναι επώδυνες για έναν άνθρωπο.

Τα Συστημικά εργαλεία του θεραπευτή ενδυναμώνουν, ενθαρρύνουν, ενεργοποιούν τον συμβουλευόμενο/τη συμβουλευόμενη ώστε να αισθανθεί ικανός και ικανή να προχωρήσει στις επιθυμητές αλλαγές ζωής. Φυσικά, το αν ο σύμβουλος θα είναι ή όχι κατευθυντικός επηρεάζει την εξάρτηση ή την αυτονομία του προσώπου που ζητά συμβουλευτική και αποτελεί ζήτημα προσέγγισης αλλά και στάσης του συμβούλου. Η δικής μας πρόταση είναι υπέρ των λιγότερο κατευθυντικών μεθόδων. Κάθε πρόσωπο μπορεί να είναι το ίδιο δημιουργός του εαυτού του και της ζωής του.

Share This Story, Choose Your Platform!

By Published On: 30 Ιουνίου 2022Categories: Άρθρα, Γεωργιάδου0 Comments